Dịch vụ

Giới thiệu

Chương trình “Tư vấn doanh nghiệp” được đưa ra dựa trên các phương pháp tiếp cận hiện đại, giúp doanh nghiệp xác định và giải quyết vấn đề, phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số hiện đại.

Tư vấn doanh nghiệp theo phương pháp PSO (Problem Solving in Organization). Nội dung cốt lõi của chương trình giúp tổ chức và cơ cấu lại doanh nghiệp từ khâu hoạch định chiến lược đến thực thi, tập trung xoay quanh các lĩnh vực quản lý chủ yếu của doanh nghiệp:

Đơn vị thực hiện và đối tác

Thực hiện: 
Viện ISB trực thuộc Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, luật, quản trị kinh doanh và tài chính.

Tại ISB, chúng tôi áp dụng phương pháp đã chứng thực cho tất cả các gói dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Phương pháp làm việc của chúng tôi là kết tinh của nhiều năm công tác cố vấn cho khách hàng và kinh nghiệm tích lũy từ các tập đoàn tư vấn khác … chúng tôi mang đến vốn kiến thức toàn cầu để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn có thể mở rộng kinh doanh ra thế giới.
Các đối tác:

  • ATS Việt Nam: Với trên 15 năm kinh nghiệm, ATS Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản trị toàn diện doanh nghiệp. Với các giải pháp chuyên ngành cho phân phối, bán lẻ, dịch vụ và sản xuất…

ATS mang đến cho khách hàng của mình các giải pháp tích hợp được công nhận toàn cầu.

ATS Việt Nam là đối tác của Microsoft & SAP với các giải pháp cung cấp dựa trên nền tảng giải pháp ERP và CRM, thông qua sự hỗ trợ của mạng lưới đối tác toàn cầu Microsoft & SAP.

  • SAP: công ty dẫn đầu thị trường thế giới về phần mềm ứng dụng doanh nghiệp, giúp các công ty thuộc mọi quy mô và trong tất cả các ngành hoạt động tốt nhất: 77% doanh thu giao dịch của thế giới liên quan đến hệ thống SAP.

SAP với sứ mạng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt nam chuyển đổi Công nghệ số thành công, nâng cao trình độ quản lý và hiệu suất lao động

  • Các hiệp hội với những ngành nghề phát triển hàng đầu Việt Nam.

Tư vấn doanh nghiệp theo phương pháp PSO (Problem Solving in Organization). Nội dung cốt lõi của chương trình giúp tổ chức và cơ cấu lại doanh nghiệp từ khâu hoạch định chiến lược đến thực thi, tập trung xoay quanh các lĩnh vực quản lý chủ yếu của doanh nghiệp:

Scroll to Top