Thông tin các chuỗi sự kiện: Go-live for success

Với các khách mời là những doanh nhân, lãnh đạo cấp cao ở các doanh nghiệp, công ty đa quốc gia, tập đoàn lớn trong và ngoài nước, Go-live for Success là chuỗi sự kiện trực tuyến hướng đến cung cấp cho các nhà lãnh đạo tương lai những góc nhìn tổng quan và góp phần định hướng, nâng cao nhận thức về câu chuyện chuyển đổi số của thời đại 4.0.

Khóa đào tạo Go-live Experience for SME+

Khóa đào tạo tư vấn và trải nghiệm chuyển đổi số Go-live Experience for SME+ cùng với viện đào tạo quốc tế ISB và Base sẽ mang đến cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý cơ hội tiếp cận nền tảng quản trị doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay

Scroll to Top