Khóa học

Khóa đào tạo Go-live Experience for SME+

Khóa đào tạo tư vấn và trải nghiệm chuyển đổi số Go-live Experience for SME+ cùng với viện đào tạo quốc tế ISB và Base sẽ mang đến cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý cơ hội tiếp cận nền tảng quản trị doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay

Xem thêm »

Trải nghiệm thực tế triển khai ERP

Khóa học trải nghiệm triển khai trên hệ thống quản trị SAP sẽ mang đến cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý cơ hội tiếp cận và có được những trải nghiệm thực tế, toàn diện về một hệ thống quản trị doanh nghiệp đã được áp dụng và hoàn thiện trên toàn cầu…

Xem thêm »
Scroll to Top