Trải nghiệm thực tế triển khai ERP

Tổng quan

Sự phát triển nở rộ của công nghệ tạo nên “văn hóa chuyển đổi số” trên phạm vị toàn cầu, một mặt mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp, mặt khác đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự thay đổi, cập nhật liên tục để thích ứng và phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên số. Đây cũng là lý do ngày càng có nhiều chủ doanh nghiệp ý thức được tầm quan trọng của các giải pháp quản trị và bắt đầu triển khai vận hành nhằm chủ động nắm bắt lợi thế cạnh tranh, định hướng, điều hành doanh nghiệp và tiếp cận thị trường.

Hiểu được những thách thức ban đầu của quá trình chuyển đổi, khóa học trải nghiệm triển khai trên hệ thống quản trị SAP sẽ mang đến cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý cơ hội tiếp cận và có được những trải nghiệm thực tế, toàn diện về một hệ thống quản trị doanh nghiệp đã được áp dụng và hoàn thiện trên toàn cầu. Từ đó, chuẩn bị tốt nhất cho việc thực hiện chuyển đổi toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và chuẩn hóa vận hành doanh nghiệp, đặc biệt giúp loại bỏ những rủi ro đầu tư vì chọn sai giải pháp công nghệ.

Mục tiêu khóa học

Hiểu được những thách thức ban đầu của quá trình chuyển đổi, Khóa học trải nghiệm triển khai trên SAP ERP sẽ mang đến cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý cơ hội tiếp cận và có được những trải nghiệm thực tế, toàn diện về một hệ thống quản trị doanh nghiệp đã được áp dụng và hoàn thiện trên toàn cầu. Từ đó, chuẩn bị tốt nhất cho việc thực hiện chuyển đổi toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và chuẩn hóa vận hành doanh nghiệp, đặc biệt giúp loại bỏ những rủi ro đầu tư vì chọn sai giải pháp công nghệ.

Khóa học thực hành cho phép người tham gia trải nghiệm thực tế hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP ERP cùng với sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu đến từ ISB & ATS Việt Nam.

Nội dung khóa học

Chương trình “Trải nghiệm ứng dụng Công Nghệ số” được xây dựng như một khóa đào tạo bài bản kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức và việc triển khai, mô phỏng tình huống thực tế trên hệ thống SAP ERP cho doanh nghiệp, là cơ sở để doanh nghiệp có sự hiểu biết toàn diện trước quyết định đầu tư chuyển đổi. Khóa học sẽ xuyên suốt các quy trình từ các tình huống kinh doanh, những khó khăn, thử thách doanh nghiệp gặp phải đến phương pháp luận triển khai, quản lý dự án triển khai ERP áp dụng quy trình “Best Practices”.

Thời gian

Mục tiêu

Kết quả

Ngày 1
Phân tích tình huống kinh doanh
Phương pháp luận triển khai hệ thống ERP

Phân tích tình huống kinh doanh

Giúp học viên trả lời được câu hỏi tại sao phải sử dụng ERP? Nếu không áp dụng ERP, doanh nghiệp sẽ gặp những vấn đề gì? ERP giúp giải quyết bài toán, vấn đề gì doanh nghiệp đã và đang gặp phải?

Tại sao phải sử dụng ERP trong định hướng phát triển doanh nghiệp?

Đánh giá việc sử dụng và tầm quan trọng của thông tin trong việc ra quyết định.

Xác định Business Driver theo từng chỉ tiêu phân tích để định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng phần hành như quản lý quan hệ khách hàng, dịch vụ khách hàng, sản xuất kinh doanh và quản lý dự án.

Cấp quản lý định hình và có cái nhìn nhất quán về lộ trình triển khai dự án ERP nhằm có bước chuẩn bị tốt nhất cho doanh nghiệp của mình.

Ngày 2
Đánh giá việc áp dụng Best Practice
Giúp học viên phân tích và đánh giá được sự khác biệt giữa quy trình nghiệp vụ quản lý hiện tại so với việc áp dụng quy trình tiên tiến (Best Practice) của những hệ thống ERP chuẩn mực để ra quyết định.

Định hình lại cấu trúc tổ chức, thiết lập COA, phân tích quy trình và tổ chức lại hệ thống cơ sở dữ liệu.

Xác định được sự sai biệt (GAP) giữa việc quản lý theo quy trình hiện tại và khi áp dụng hệ thống vào việc quản lý.

Hình dung được những gì có thể và không thể thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh để có bước chuẩn bị khi triển khai hệ thống thực tế.

Ngày 3
Trải nghiệm thực tế trên hệ thống ERP
Học viên được đào tạo để nghiệm thực tế trên hệ thống ERP.

Học viên được đào tạo thao tác và thực hành từng bước nhằm mô hình hóa lại hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại khi áp dụng lên hệ thống ERP.

Chuẩn bị trong công tác đánh giá tính sẵn sàng về mặt dữ liệu, quy trình và con người cho doanh nghiệp trước khi triển khai.

Học viên có thể hiểu được những khó khăn của nhân viên khi thực hiện trên hệ thống.

Định hình việc thay đổi về mặt dữ liệu, quy trình và người dùng để tạo nền tảng tốt nhất khi sử dụng hệ thống.

Ngày 4
Đánh giá tính sẵn sàng áp dụng ERP cho doanh nghiệp
Giúp học viên hiểu và hình dung được bức tranh toàn cảnh xuyên suốt quá trình triển khai hệ thống ERP.

Xác định được từng bước thực hiện gồm có những công việc gì? Công việc nào ưu tiên? Công việc nào thực hiện đồng thời?

Xác định ai là người tham gia và ai là người đóng vai trọng quan trọng từng bước, từng giai đoạn hay xuyên suốt dự án.

Xác định được thời gian thực hiện và kết quả chuyển giao từng giai đoạn.

Nhận diện được rủi ro từng giai đoạn cần chuẩn bị gì và những rủi ro gì phát sinh?

Đánh giá được tính sẵn sàng trong việc triển khai hệ thống ứng dụng quản trị cho doanh nghiệp

Nhận diện được những rủi ro, quản lý và kiểm soát rủi ro trước khi triển khai thực tế.

Hình dung được bức tranh toàn cảnh của một quá trình triển khai ERP.

Thời gian:

Coming soon

Địa điểm:

Coming soon

Chia sẻ:
Scroll to Top