Quy trình “Tạo và phát triển cơ hội kinh doanh” | Marketing to Opportunity | Go-live for success

Ở tập này, chúng tôi sẽ nói về giai đoạn “Tạo và phát triển Cơ hội kinh doanh” trong một Quá trình từ Marketing cho ra cơ hội kinh doanh của một doanh nghiệp. Video được xây dựng và thiết kế dưới dạng Whiteboard Amination linh hoạt và thú vị nhằm giúp các bạn tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và dễ ghi nhớ hơn.

Scroll to Top