TALKSHOW 3 | TẠI SAO DỮ LIỆU ĐƯỢC XEM LÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN TRONG THỜI ĐẠI SỐ | Go-live Journey

Dữ liệu luôn là một yếu tố hàng đầu để quyết định sự thành công trong quá trình thực hiện chuyển đổi số cũng như tác động đến hiệu quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Để hiểu thêm ý nghĩa và biết được tầm quan trọng của dữ liệu trong quá trình vận hành doanh nghiệp thời đại số ngày nay thì khách mời của chúng tôi là Anh Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc Khoa học dữ liệu, Chuỗi Nhà thuốc Pharmacity, sẽ những chia sẻ bổ ích và khách quan dưới góc nhìn của người có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Scroll to Top