Talkshow5 go-live journey năng lực nhân sự trong chuyển đổi số

TALKSHOW 5 – Part 1 | NĂNG LỰC NHÂN SỰ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ | Go-live Journey

Yếu tố con người rất quan trọng trong việc vận hành của bất kỳ tổ chức, đơn vị hay doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, mỗi thời điểm thì vấn đề về kỹ năng, trình độ, tư duy của nhân sự lại luôn được quan tâm, ưu tiên dưới nhiều góc độ khác nhau, chính vì vậy bài toán tuyển dụng, đào tạo, định hướng và phát triển nhân sự luôn là một vấn đề rất lớn đối với nhà tuyển dụng, nhất là trong thời kỳ biến động và thay đổi nhanh như hiện nay. Đến với chủ đề Năng lực Nhân sự trong kỷ Nguyên Số, chúng tôi trân trọng mời đến chương trình sự tham gia của Anh Nguyễn Văn Hóa – Giảng viên Khoa Quản trị – Trường Kinh doanh – Đại học UEH và Anh Đặng Tài Giỏi , Chuyên viên Đào tạo và Phát Triển nhân sự, là những người đã có rất nhiều kiến thức và trải nghiệm thực tế về vấn đề này. Hy vọng talkshow sẽ mang đến quý vị một góc nhìn sâu rộng hơn về nhân sự trong kỷ nguyên số.

Scroll to Top